YÖNETİM HİZMETLERİMİZDEN NASIL FAYDALANACAKSINIZ?

-Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurulunuz) toplanır. Toplantı; hem sayı, hem de arsa payı bakımından kat maliklerinin yarıdan fazlasının katılımı ile gerçekleşir.

-Site / Apartman yönetiminin tarafımıza devredilmesi yönünde karar alır.

-Toplantıda bir veya iki kişi denetici seçilir (konut veya dükkanın tapusu denetçi üzerine kayıtlı olmalıdır). Bu kişi veya kişiler aynı zamanda Site / Apartman adına bizimle sözleşme imzalar ve bina temsilcisi olarak bizimle ilişkileri de yürütür.

-Site / Apartmana ait bir banka hesabı varsa, bunun kullanımı için yetki verilir (bankaya talimat verilir) veya tarafımıza Site/ Apartman adına hesap açtırmasına ve bu hesapları kullanabilmesine yetki verilir.

-Karar defteri yazıldıktan sonra Denetçi ile tarafımız arasında sözleşme yapılır, bina yönetimi için gereken evrak, bilgi ve malzemeler bize teslim edilir.


-Kesinleşmiş işletme projesi yoksa tarafımızca yeni bir proje hazırlanarak kat maliklerine "APS" (acele posta servisi) ile tebliğ edilir ve süresi içinde kesinleşen proje doğrultusunda uygulama yapılır,

- Yönetim devralındıktan sonra tarafımızca gerek duyulması veya talep olması durumunda toplantı yapılarak profesyonel yönetim sisteminin işleyişi hakkında malikler bilgilendirilir,

-Çalışanların SSK işlemleri, Mali Müşavirlerimiz tarafından yürütülür,

-Elektrik, su ve doğalgaz vs. fatura ödemeleri, otomatik ödeme talimatı verilerek, yönetim hesabında yeterli nakit olduğu sürece gününde ödenir,

-Ödemelerinde titiz davranmayanlar ile bu tutumlarını alışkanlık haline getirmiş olan borçlular hakkında avukatlarımız tarafından derhal yasal işlem başlatır ve sonuçlandırılır,

-Ekibimiz, site/apartman adına borçlanamaz, borç alamaz, borç veremez, çek ve senet tanzim edemez, çek veya senet ciro edemez, eski yönetim dönemlerinde tahakkuk etmiş her türlü borca (kat maliklerinin borçları dahil) ve yasal olmayan her türlü işlem ve uygulamadan sorumlu ve muhatap tutulamaz,

-Ekibimiz, belirli zamanlarda gelir gider durumunu gösteren bir çizelgeyi ilan panosuna asarak sakinleri bilgilendirir,

-Sözleşmelerimiz bir yıllıktır. Hizmetlerimizden memnun kalmamanız durumunda, tarafımıza bir ay önce yazılı bildirimde bulunduktan sonra tek taraflı olarak yönetim sözleşmesini fesih hakkınız bulunmaktadır.

Copyright © 2007 İzmir Yönetim. Tüm Hakları Saklıdır | Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi | Designed by Best Group